Planet Nomads Bug Tracking


Index of Bugs0 votes
Acknowledged

preformance realy low

for a game that left alpha the preformance is quite bad. single didget fps when driving and max 2 doing nothing. 16 core 32t threadripper 1080TI 64gb 3600mhz ram
0 votes
Waiting for Reply

I can't put a Blueprint in the Workshop

I can't put a Blueprint in the Workshop. The drawings of the created devices do not go to the Planet Nomads Workshop in Steam
0 votes
Acknowledged

Flying debris after using multitool

I noticed several instances of debris (especially when using the Multitool 4 to free them from soil) that it will fly away in a weird way, often 100 m away. There is no wind or other athmospheric effects taking place.
0 votes
Acknowledged

Can:t move Air blads on nig build

Hi I am building a very large Air Ship and no matter where I place the cockpit on the Airship I can not control all the airblades. I thought it was a size limit thing but when I move the cocpit it will not control the ones right in front of it but will control the ones all the way at the rear. all the ones on the left side of the ship work when I am in the center of the ship. all the ones on the right dont. I tryed making sure every part was conected to eachother and hooking up power nothing…
0 votes
Acknowledged

MY VEHICLE IS BROKEN

When driving sometimes I hit an invisible object stopping my vehicle.
0 votes
Waiting for Reply

i can't crouch with any button

I can't crouch with any button so i can't finish the tutorial
0 votes
Won't Fix

Odhad množstva vyřaženej horniny.

Páni nedávno ste zmenili vyjadrenie odhadu množstva vyřaženej horniny z percentuálneho vyjadrenia na časové. Ono by to možno nebolo až také od ve pokiaě by sa tou hodinou myslela herná hodina a nie astronomická. Je absolutne nevhodné miešař hrušky s jablkami okrem kompotu nič dobré z toho nevzijde. Za astronomickú hodinu v hre prejde aj týždeň a za týždeň v hre vyťažiť 100 jednotiek horniny je neprijateľné, pretože hráci pri hrani tejto hry nechcú zostárnuť. Preto by bolo vhodné vrátiť tento…
0 votes
Not a Bug

Vyladenie hry a oprava fyziky hry

Prepáčte páni tvorcovia aj napriek tomu, že sa mi Vaša hra páči a rád ju hrám mám niekoľko vážnych výhrad, ktoré považujem za chyby hry. V prvom rade hra nie je vyladená na grafické karty Ge Force aj napriek tomu, že v svojich požiadavkách na hru ju uvádzate. NVIDIA sa k vašej hre nehlási a ani ju nepodporuje, čo považujem za veľký nedostatok nry. I hrad od vaších kolegoch "Hviezdny inžinieri" je podporovaná. V neposlednom rade máte veľké problémy s fyzikou hry. Ako je možné, že Vaša "tráva"…
0 votes
Waiting for Reply

naming solar beacons

I have noticed the last few days that whenever i find a decent spot in game i place a solar beacon however i am unable to name the beacons as i get a greyed out screen with only 2 tabs ok and cancel, i cannot change the name
0 votes
Acknowledged

Flier glitch, land then exit to find it above the clouds

Flier glitch, land then exit to find it above the clouds and when you try to get close it shoots off away from you.


© 2018 Craneballs, All Rights Reserved